คอร์สทั้งหมด

รากฐานพระคัมภีร์ว่าด้วยคริสตจักร Free

รากฐานพระคัมภีร์ว่าด้วยคริสตจักร

October 9, 2019 / No Comments
โครงเรื่อง เป้าหมายของบทเรียน ความหมายคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรในกิจการบทที่ 2 พระมหาบัญชาที่มอบให้แก่คริสตจักร ภารกิจของคริสตจักร: การสร้างสาวก คริสตจักร : พลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้
การเป็นคู่มิตร Free

การเป็นคู่มิตร

October 7, 2019 / No Comments
โครงเรื่อง ความหมายของการเป็นคู่มิตร การเป็นคู่มิตรสำหรับคอมแพสชั่น หลักการการเป็นคู่มิตรของคอมแพสชั่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเป็นคู่มิตรระหว่างคอมแพสชั่นกับคริสตจักร ซึ่งวางความสัมพันธ์นี้บนฐานพระคัมภีร์