การปกป้องเด็ก : ภาพรวมของการคุ้มครองเด็ก

ChildProtection-thumbnail-sm2
20
Feb

Course Content

Total learning: 1 lesson Time: 52 weeks
  • การคุ้มครอง การป้องกันและตอบสนอง  เจ้าหน้าที่ Compassion (คอมแพสชั่น) ทุกคนจำเป็นต้องเรียนหลักสูตรนี้ 0/1

    • Lecture1.1

Instructor

Free