รากฐานพระคัมภีร์ว่าด้วยคริสตจักร

1511-Large-0035
09
Oct

โครงเรื่อง

 1. เป้าหมายของบทเรียน
 2. ความหมายคริสตจักรของพระเยซูคริสต์
 3. คริสตจักรในกิจการบทที่ 2
 4. พระมหาบัญชาที่มอบให้แก่คริสตจักร
 5. ภารกิจของคริสตจักร: การสร้างสาวก
 6. คริสตจักร : พลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้

Course Content

Total learning: 7 lessons / 1 quiz Time: 50 weeks
 • รากฐานพระคัมภีร์ว่าด้วยคริสตจักร (Church)
  • Lecture1.1
  • Lecture1.2
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4
  • Lecture1.5
  • Lecture1.6
  • Lecture1.7
  • Quiz1.1

About the Instructor

User Avatar CITH_Trainging Admin

TH0000
Free