การทำบัญชีระบบ Fasttrack

1
22
May

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน

Course Content

Total learning: 18 lessons / 7 quizzes Time: 10 weeks
 • ระบบบัญชีคืออะไร  0/1

  • Lecture1.1
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บัญชี  0/2

  • Lecture2.1
  • Quiz2.1
 • การสร้างงบประมาณรายปี  0/2

  • Lecture3.1
  • Quiz3.1
 • ขั้นตอนการทำบัญชีรายเดือน  0/2

  • Lecture4.1
  • Quiz4.1
 • การบันทึกรับ  0/4

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Quiz5.1
 • การโอนเงิน  0/1

  • Lecture6.1
 • การบันทึกจ่าย  0/2

  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
 • การพิสูจน์ยอดเงิน  0/1

  • Lecture8.1
 • ขั้นตอนการเช็คบัญชีให้ถูกต้อง  0/3

  • Lecture9.1
  • Lecture9.2
  • Quiz9.1
 • การบันทึกการพิสูจน์ยอด   0/1

  • Lecture10.1
 • การจัดทำรายงานการเงิน  0/2

  • Lecture11.1
  • Quiz11.1
 • การส่งเอกสารเข้าสำนักงาน  0/1

  • Lecture12.1
 • เอกสารประกอบบทเรียน  0/2

  • Lecture13.1
  • Lecture13.2
 • แบบทดสอบ  0/1

  • Quiz14.1

Instructor

Free