การทำบัญชีระบบ Fasttrack

1
22
May

แนะนำก่อนเข้าบทเรียน

Course Content

Total learning: 18 lessons / 7 quizzes Time: 10 weeks
 • ระบบบัญชีคืออะไร
  • Lecture1.1
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บัญชี
  • Lecture2.1
  • Quiz2.1
 • การสร้างงบประมาณรายปี
  • Lecture3.1
  • Quiz3.1
 • ขั้นตอนการทำบัญชีรายเดือน
  • Lecture4.1
  • Quiz4.1
 • การบันทึกรับ
  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
  • Lecture5.3
  • Quiz5.1
 • การโอนเงิน
  • Lecture6.1
 • การบันทึกจ่าย
  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
 • การพิสูจน์ยอดเงิน
  • Lecture8.1
 • ขั้นตอนการเช็คบัญชีให้ถูกต้อง
  • Lecture9.1
  • Lecture9.2
  • Quiz9.1
 • การบันทึกการพิสูจน์ยอด
  • Lecture10.1
 • การจัดทำรายงานการเงิน
  • Lecture11.1
  • Quiz11.1
 • การส่งเอกสารเข้าสำนักงาน
  • Lecture12.1
 • เอกสารประกอบบทเรียน
  • Lecture13.1
  • Lecture13.2
 • แบบทดสอบ
  • Quiz14.1

About the Instructor

User Avatar CITH_Trainging Admin

TH0000
Free