การเป็นคู่มิตร

Partnership8
07
Oct

โครงเรื่อง

 1. ความหมายของการเป็นคู่มิตร
 2. การเป็นคู่มิตรสำหรับคอมแพสชั่น
 3. หลักการการเป็นคู่มิตรของคอมแพสชั่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเป็นคู่มิตรระหว่างคอมแพสชั่นกับคริสตจักร ซึ่งวางความสัมพันธ์นี้บนฐานพระคัมภีร์

Course Content

Total learning: 4 lessons Time: 52 weeks
 • การเป็นคู่มิตร

  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเป็นคู่มิตรระหว่างคอมแพสชั่นกับคริสตจักร ซึ่งวางความสัมพันธ์นี้บนฐานพระคัมภีร์

  • Lecture1.1
  • Lecture1.2
  • Lecture1.3
  • Lecture1.4

About the Instructor

User Avatar CITH_Trainging Admin

TH0000
Free