คำถามที่พบบ่อย

-เลือกเมนู “ลงทะเบียน” ซึ่งเป็นเมนูขวาสุดด้านบน

-หากท่านยังไม่ทำการสมัครเข้าใช้งานในระบบ ท่านสามารถสมัครตามขั้นตอนต่อไปนี้

-จะมีกล่องข้อความแสดงออกมา ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

  • Username : สำหรับชื่อที่ท่านต้องการใช้สำหรับการเข้าระบบ
  • Email : ให้กรอกอีเมลของท่านสำหรับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในอนาคต
  • Password : รหัสผ่าน
  • Confirm Password : กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้ง
  • กดปุ่ม “Register” เพื่อทำการลงทะเบียน

ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบ โดยทันที  ท่านจะเข้าสู่หน้าบทเรียนทั้งหมด

หลังจากออกจากระบบแล้ว และต้องการกลับเข้าสู่ระบบใหม่ การเข้าสู่ระบบทำได้ดังนี้

-จะมีกล่องข้อความแสดงออกมา ให้กรอกรายละเอียด ดังนี้

  • Username or Email  : ให้กรอกชื่อหรืออีเมลที่ได้ใช้ในการสมัครเข้าระบบ
  • Password : รหัสผ่าน
  • กดปุ่ม “LOGIN” เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบ โดยทันที  ท่านจะเข้าสู่หน้าบทเรียนทั้งหมด

-ท่านจะสามารถใช้งานระบบ ต่อเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะพบบทเรียนต่างๆ

ให้เลือกบทเรียนที่ท่านต้องการเรียน 

กดปุ่ม “Enroll”  เพื่อเริ่มเรียน

เกียรติบัตรจะมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการเรียนในบทเรียนต่างๆ และได้ผ่านตามเงื่อนไข เช่น การสอบ เป็นต้น โดยระบบจะทำการออกเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ และท่านสามารถทำการบันทึกเกียรติบัตรที่ท่านได้รับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้

หากท่านลืมรหัสผ่านให้ทำการเลือกเมนู “ลงทะเบียน”

เมื่อหน้าจอ REGISTER ปรากฏขึ้น

ให้เลือก “Forgot password” ซึ่งอยู่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ

จะมีหน้าจอ RESET PASSWORD ปรากฏขึ้น

ระบบจะส่งอีเมล สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้แก่ท่าน  ให้กดลิงค์ที่ระบบส่งให้แล้วทำการเปลี่ยนรหัสใหม่ตามต้องการ

หากท่านพิมพ์อีเมลในการสมัครไม่ถูกต้อง  กรุณาแจ้ง อีเมลที่ถูกต้องแก่แอดมิน ทางอีเมล cbt.compassionth@gmail.com เพื่อแอดมินจะดำเนินการแก้ไขให้ท่าน

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ขอให้ทำการเพิ่มข้อมูลต่างๆ ในระบบ  เพื่อระบบจะสามารถเพิ่มชื่อ-นามสกุลของท่านในเกียรติบัตรเมื่อท่านได้ผ่านบทเรียนในหัวข้อต่างๆ แล้ว

เลือกเมนู “Edit Profile”

ส่วนบนสุดด้านขวาของหน้าเว็บจะมีไอคอนวงกลมอยู่เมื่อเอาเมส์ไปชี้ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้น

เลือก “Setting”

ที่ เมนู “General”

ในช่อง “Biographical Info” ให้เพิ่มเลขโครงการ

First Name : ชื่อ

Last Name : นามสกุล

Nickname : ให้คงไว้แบบนั้น ห้ามเปลี่ยน

Display name publicly as : กรุณาเลือกชื่อที่จะให้ปรากฎในประกาศนียบัตร

กดปุ่ม “SAVE CHANGES” เพื่อทำการบันทึก

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

ส่วนบนสุดด้านขวาของหน้าเว็บจะมีไอคอนวงกลมอยู่เมื่อเอาเมส์ไปชี้ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้น

เลือกเมนู “My courses”

เลือก “Quiz Results

จะมีรายการบทเรียนและผลการเรียนแสดงขึ้นมา

All = บทเรียนที่เราเข้าเรียนทั้งหมด

Passed = บทเรียนที่เราเรียนจบและผ่านตามที่บทเรียนกำหนด

Failed = บทเรียนที่เราเรียนไม่จบและ/หรือสอบไม่ผ่านตามที่บทเรียนกำหนด

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

ส่วนบนสุดด้านขวาของหน้าเว็บจะมีไอคอนวงกลมอยู่เมื่อเอาเมส์ไปชี้ จะมีเมนูย่อยปรากฏขึ้น

เลือกเมนู “Edit Profile”

เลือก “Setting”

เลือก เมนู “Avatar

เลือก UPLOAD  เพื่อเพิ่มภาพ

ภาพที่จะนำเข้า ควรจะนามสกุล .JPG หรือ .PNG และขนาดไม่ใหญ่เกินไป ทั้งนี้แนะนำขนาดไม่ควรเกิน 2 MB

กดปุ่ม “SAVE CHANGES” เพื่อทำการบันทึก